مغز گردو با نرخی مناسب و خرید مستقیم با تضمین کیفیت و اصالت کالا بازگشت آن در صورت عدم رضایت.
قیمت مغز گردو از گردو با پوست گرانتر است و دلیل آن بررسی کیفیت محصول در همان لحظه خرید است.